Członkostwo

Jak do nas dołączyć?

Zapraszamy osoby zaangażowane w kwestie bezpieczeństwa i równości w swoich uczelniach do włączania się w działania Sieci. Jeśli pełnisz funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, bezpieczeństwem, różnorodnością i równością w świecie akademickim, bliskie są Ci cele przyjęte przez naszą Sieć – przyłącz się do nas!

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, wspierania nas w aktualizowaniu strony internetowej oraz współtworzenia wirtualnej społeczności. Osoby zainteresowane przystąpieniem do stowarzyszenia proszone są o zapoznanie się ze statutem, wypełnienie deklaracji członkowskiej (do pobrania poniżej), a następnie o kontakt z sekretarzem pod adresem e-mail – sekretarz @asbir.pl

Jeśli masz pytania dotyczące deklaracji członkowskiej lub porzebujesz deklaracji dla osoby prawnej a nie fizycznej prosimy o kontakt.

Składka członkowska wynosi 120 zł / rok i jest płatna do końca marca każdego roku. 

Osoby członkowskie ASBiR

Imię i nazwisko
Funkcja
Uczelnia
Strona www

Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Rzeczniczka Praw Studenta

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Artur Lesner

Rzecznik Równości

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Anna Zaroda-Dąbrowska

Rzeczniczka ds. Etyki

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Grażyna Mrówka-Nowotnik

Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci

Politechnika Rzeszowska

Ewa Jastrzębska

Rzeczniczka etyki

Szkoła Główna Handlowa

Iwona Chmura-Rutkowska

Zespół ds. Audytu i Monitoringu Równości oraz Różnorodności

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Justyna Ryczek

Pełnomocniczka Rektora UAP ds. równego traktowania

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wojciech Jarczyk

Specjalista w dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ

Uniwersytet Jagielloński

Beata Kowalska

Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich

Uniwersytet Jagielloński

Aleksandra Migalska

Specjalistka ds. bezpieczeństwa i równego traktowania w dziale Bezpieczni UJ

Uniwersytet Jagielloński

Radosław Nawojski

Specjalista w Biurze Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich

Uniwersytet Jagielloński

Michał Powszedniak

Zastępca kierowniczki, Dział ds. bezpieczeństwa i Równego tratowania – Bezpieczni UJ

Uniwersytet Jagielloński

Ewa Stoecker

Starsza specjalistka ds. bezpieczeństwa i równego traktowania – Bezpieczni UJ

Uniwersytet Jagielloński

Stella Strzemecka

Specjalistka ds. bezpieczeństwa i równego traktowania w dziale Bezpieczni UJ

Uniwersytet Jagielloński

Agnieszka Sznajder

Specjalistka ds. bezpieczeństwa i równego traktowania w dziale Bezpieczni UJ

Uniwersytet Jagielloński

Bartłomiej Chludziński

Rzecznik akademicki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aleksandra Derra

Pełnomocniczka rektora ds. równego traktowania

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Jolanta Klimczak

Członkini Zespołu ds. Wdrażana Planu Równości Płci; członkini Komisji Równości Różnorodności

Uniwersytet Śląski

Magdalena Półtorak

Współprzewodnicząca Komisji ds. równości i różnorodności

Uniwersytet Śląski

Jan Gałkowski

Rzecznik akademicki

Uniwersytet Rzeszowski

Anna Cybulko

Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych

Uniwersytet Warszawski

Anna Grędzińska

Główna specjalistka ds. równouprawnienia

Uniwersytet Warszawski

Magdalena Miksa

Zastępczyni Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych

Koordynatorka ds. przeciwdziałania mobbingowi

Uniwersytet Warszawski

Agata Wrona

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

Uniwersytet Warszawski

 ​Łukasz Bratasz

Przewodniczący Grupy roboczej HR

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Łukasz Prus

Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa

Uniwersytet Wrocławski

Ariel Przybyłowicz

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji (2021/2022)

Uniwersytet Wrocławski

Marta Budnik-Zgłobiś

Biuro ds. równego traktowania

Uniwersytet Rzeszowski

Mateusz Dampc

Rzecznik ds. równości szans

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Dłużniewska

Pełnomocnik Rektora ds. równości

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Elżbieta Felkner

Koordynator Biura Rzeczniczki Akademickiej

Uniwersytet Warszawski

Jacek Górecki

Rzecznik praw i wartości akademickich

Uniwersytet Śląski

Elżbieta Jarosińska

Dyrektor Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej

Politechnika Krakowska

Jolanta Klimczak

Komisja Równości i Różnorodności

Uniwersytet Śląski

Dagna Kocur

Pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu

Uniwersytet Śląski

Joanna Konopińska

Pełnomocniczka ds. równości w UM w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Katarzyna Kurzępa-Dedo

Pełnomocniczka Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Andrzej Pawlikowski

Rzecznik akademicki

Akademia Sztuki Wojennej

Katarzyna Waszyńska

Konsultantka ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w UAM

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jowita Wycisk

Członkini Zespołu ds. strategii antydyskryminacyjnej i mediacji

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monika Zielona-Jenek

Konsultantka ds. osób LGBT+ przy Rzeczniku praw i wartości UAM

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magdalena Stoch

Pełnomocniczka Rektora ds. równego traktowania w latach 2019-2021

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Oskar Luty

Rzecznik akademicki (ombudsman)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katarzyna Leszczyńska

Przewodnicząca Zespołu ds. Planu Równości Płci

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Aleksandra Łukowicz

Zespół Równościowy PWr

Politechnika Wrocławska

Ewelina Ciaputa

Koordynatorka wdrożenia Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Dudka

Rzeczniczka Praw Akademickich

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Karolina Jaklewicz

Pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji oraz Przewodnicząca Komisji Antydyskryminacyjnej

Politechnika Wrocławska

Joanna Mucha

Kierowniczka Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UAM

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Otomański

Rzecznik ds. równego traktowania

Politechnika Poznańska

Magdalena Pokrzywa

Pełnomocniczka Rektora UR ds. równego traktowania

Uniwersytet Rzeszowski

Izabela Ratajczak

Kierownik Działu ds. równości

Politechnika Poznańska

Joanna Kruczalak-Jankowska

Rzeczniczka ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi

Uniwersytet Gdański

Maciej Nyka

Zastępca Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi

Uniwersytet Gdański

Magdalena Steciąg

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania

Uniwersytet Zielonogórski

Halina Kuterba

Mediatorka akademicka w UAM

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Leszczyńska

Przewodnicząca Zespołu ds. Planu Równości Płci

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Anna Bicz-Kordonets

Dyrektorka Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Uniwersytet Śląski

Scroll to Top