Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości

Dbamy o ochronę praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości oraz różnorodności.

Kim jesteśmy?

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) to wspólnota łącząca osoby pełniące w polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich oraz bezpieczeństwa, równości i różnorodności.

Niezależnie od nazwy pełnionych przez nas funkcji, łączą nas zakresy kompetencji, wspólnota doświadczeń oraz sposób postrzegania wartości etycznych leżących u podstaw funkcjonowania akademii.

ASBiR od kwietnia 2023 r. jest stowarzyszeniem rejestrowym. Władzami stowarzyszenia jest zarząd i komisja rewizyjna.

Cele i zakres działania

Zapewnienie przestrzeni bezpiecznego i poufnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat problemów istniejących w uczelniach i sposobów ich rozwiązywania.

Poszukiwanie najlepszych schematów działania w sytuacjach wymagających pomocy.

Tworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk.

Diagnozowanie i sygnalizowanie problemów wspólnych dla wielu instytucji akademickich.

Prowadzenie wspólnych badań i tworzenie raportów „trans-uniwersyteckich”.

Współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami działającymi na rzecz równości i bezpieczeństwa w akademii, np: European Network of Ombuds in Higher Education – ENOHE.

Dzielenie się informacjami o wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.

Jak działamy?

Spotykamy się raz na dwa miesiące w formule on-line. Spotkania są organizowane przez zgłaszające się osoby członkowskie Sieci i dotyczą konkretnych, uzgodnionych wcześniej tematów. W toku spotkań omawiamy wspólne problemy, dzielimy się doświadczeniami, prezentujemy rozwiązania przyjęte w poszczególnych uczelniach, dyskutujemy na tematy bieżące oraz informujemy się o planowanych wydarzeniach i aktualnościach.

Przynajmniej raz w roku spotykamy się na stacjonarnym spotkaniu plenarnym, organizowanym rotacyjnie przez kolejne uczelnie.

Gromadzimy i udostępniamy nasze zasoby.

Statut

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszego Stowarzyszenia.

Nasze logo

Autorką logotypu jest członkini ASBiR Karolina Jaklewicz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie szefuje Katedrą Architektury i Sztuk Wizualnych. Jest artystką, kuratorką i wykładowczynią, a od 2020 roku – pełnomocniczką Rektora PWr ds. przeciwdziałania dyskryminacji. 

Artystka o logo mówi m.in. tak: „Logo powstało intuicyjnie, chciałam, aby pokazywało, że łączymy ludzi i sprawy, a także, że nasz obszar działań jest kluczowy dla dobrostanu oraz ogólnego rozwoju, i nauki i ludzi”. Więcej o Karolinie Jaklewicz można przeczytać poniżej.

Scroll to Top