Zebranie zarządu ASBiR

W dniu 25 września obradował w trybie online zarząd ASBiR – przyjęto nowe osoby członkowskie i powołano cztery sekcje tematyczne stowarzyszenia: Antymobbingową, Badawczą, Mediacji akademickich oraz Praw osób transpłciowych i różnorodnych płciowo. Zarząd pracował także nad planowanym jeszcze na ten rok spotkaniem programowym naszego stowarzyszenia i planami dotyczącymi przyszłorocznego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Olsztynie w dniach 18-19 kwietnia 2024.

Scroll to Top