W Sejmie z Przewodniczącą Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

Nasi przedstawiciele, dr Anna Cybulko – przewodnicząca i dr Jan Gałkowski – sekretarz spotkali się w Sejmie z przewodniczącą Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dr Dorotą Olko.

Przeszło godzinna rozmowa dotyczyła przede wszystkim planowanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, współpracy ASBiR z Podkomisją oraz pilnych problemów w obszarze bezpieczeństwa i równości w uczelniach wyższych.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestię zapewnienia dostępu do rzecznika akademickiego (działającego według zasad niezależności, bezstronności, nieformalności i poufności) wszystkim osobom członkowskim wspólnoty akademickiej oraz przeciwdziałaniu mobbingowi w środowisku akademickim.

Link do strony podkomisji:

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADPODKOMST&NrKadencji=10&KodPodKom=ENM01S

Scroll to Top