Pozyskaliśmy ministerialne środki na realizację projektu

Z radością dzielimy się informacją, że udało nam się uzyskać środki na realizację Pierwszego Projektu.

Projekt pt. „„Twoje zaangażowanie ma znaczenie” – zachęcenie i ośmielenie osób studiujących i przygotowujących rozprawy doktorskie do działania w uczelniach wyższych przez podniesienie świadomości prawnej ” otrzymał od Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w kwocie 36 720 zł.

W ramach projektu w sześciu publicznych uczelniach: AGH, UR i ASP w Krakowie, UR i PRz w Rzeszowie oraz w UŚ w Katowicach w październiku i listopadzie br. przeprowadzimy pakiet szkoleń poświęconych następującym kwestiom:
➡ Rozumienie języka prawnego, jako języka regulaminów i decyzji wydawanych na uczelni w sprawach indywidualnych
➡Wpływ realizacji ustawowych praw na jakość kształcenia i nie tylko
➡Postępowania dyscyplinarne w pigułce
➡Podstawy prawne i praktyka akademickich działań równościowych
➡Akademickie instytucje i procedury wsparcia realizacji praw osób studiujących i przygotowujących rozprawy doktorskie.

Realizacji projektu podjęli się Agnieszka Zatyka-Szlachcic, Rzeczniczka Praw Studenta AGH, Artur Lesner, Rzecznik Równości AGH i dr Jan Gałkowski, Rzecznik Akademicki UR.

Scroll to Top