O ASBiR podczas XII Zjazdu Filozoficznego

Na Sekcji Filozofii Feministycznej i Gender Studies XII Zjazdu Filozoficznego, który obradował w dniach 11-16 września w Uniwersytecie Łódzkim przy okazji referatu dra Jana Gałkowskiego „Intersekcjonalność w polskich akademickich planach równości płci” rozmawiano także o działalności ASBiR. Wiele osób członkowskich naszego stowarzyszenia jest czynnie zaangażowanych w przygotowanie i implementacje planów równości płci w swoich uczelniach. Na zajęciu od lewej Michał Bomastyk (współorganizator Sesji), prof. Aleksandra […]

O ASBiR podczas XII Zjazdu Filozoficznego Read More »