AGH wdraża zasady równego traktowania

Zasady definiują i opisują zachowania, które noszą znamiona nierównego traktowania. Określają zachowania zabronione względem wszystkich osób ze społeczności AGH: pracujących, studiujących na wszystkich poziomach i we wszystkich formach kształcenia, doktorantów i doktorantki Szkoły Doktorskiej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w ramach studiów podyplomowych.

Chcemy, by wspólnota uczelni była bezpieczną przestrzenią zapewniającą związanym z nią osobom komfort pracy i nauki. Ważne jest również, aby wszystkie osoby budujące społeczność naszej uczelni, niezależnie od swojej płci, stanowiska, tytułu zawodowego czy stopnia lub tytułu naukowego, były świadome równości szans w obszarze pracy i kształcenia – podkreśla Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

W przygotowanie zasad aktywnie zaangażowani byli prof. Katarzyna Leszczyńska, Przewodnicząca Zespołu  ds. Planu Równości Płci AGH i osoby z tego zespołu oraz  Artur Lesner, Rzecznik Równości AGH. Oboje należą do ASBiR.

Więcej na: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/agh-wdraza-zasady-rownego-traktowania

Scroll to Top