wrzesień 2023

Zebranie zarządu ASBiR

W dniu 25 września obradował w trybie online zarząd ASBiR – przyjęto nowe osoby członkowskie i powołano cztery sekcje tematyczne stowarzyszenia: Antymobbingową, Badawczą, Mediacji akademickich oraz Praw osób transpłciowych i różnorodnych płciowo. Zarząd pracował także nad planowanym jeszcze na ten rok spotkaniem programowym naszego stowarzyszenia i planami dotyczącymi przyszłorocznego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Olsztynie w dniach 18-19 kwietnia 2024.

Zebranie zarządu ASBiR Read More »

ASBiR na Konferencji Prorektorów Uczelni Technicznych

Przewodnicząca ASBiR dr Anna Cybulko i Członek Zarządu dr Bartłomiej Chludziński skorzystali z zaproszenia Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych i w miniony czwartek opowiedzieli o działaniach podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie. Spotkanie miało miejsce w gościnnych progach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie aktywnie działa Mateusz Dampc, Rzecznik ds. Równości Szans UWM, także członek naszego Stowarzyszenia.

ASBiR na Konferencji Prorektorów Uczelni Technicznych Read More »

O ASBiR podczas XII Zjazdu Filozoficznego

Na Sekcji Filozofii Feministycznej i Gender Studies XII Zjazdu Filozoficznego, który obradował w dniach 11-16 września w Uniwersytecie Łódzkim przy okazji referatu dra Jana Gałkowskiego „Intersekcjonalność w polskich akademickich planach równości płci” rozmawiano także o działalności ASBiR. Wiele osób członkowskich naszego stowarzyszenia jest czynnie zaangażowanych w przygotowanie i implementacje planów równości płci w swoich uczelniach. Na zajęciu od lewej Michał Bomastyk (współorganizator Sesji), prof. Aleksandra

O ASBiR podczas XII Zjazdu Filozoficznego Read More »

Scroll to Top